×
Ga terug naar het overzicht

De geschiedenis van marketing

De geschiedenis van marketing (deel 1)

De term marketing is een ontzettend breed begrip en je hebt ook heel erg veel verschillende manieren van marketing. Vooral nu in onze digitale wereld zijn er eindeloze mogelijkheden. Overal waar je om je heen kijkt is marketing, Op sociale media, televisie, Reclame’s, winkels, bushokjes en ook in je eigen mailbox. Bijna elk bedrijf heeft vandaag de dag hun eigen marketeer of een heel marketingteam. Je zult je misschien afvragen, hoe is dit allemaal ontstaan en wat is de geschiedenis van marketing.

De menselijke stem

Een van de oudste manieren van marketing en tot op de dag van vandaag een van de sterkste, de stem.  Denk hierbij aan de markt, vroeger had je natuurlijk nog geen posters of internet en werden de producten op de markt dus verkocht door middel van de menselijke stem, Dit zie je vaak nu nog terugkomen als op je op zondag over de markt loopt. In de middeleeuwen had je bijvoorbeeld ook een stadsomroeper hij/zij was in felle kleuren gekleed en kondigde verschillende zaken hardop aan.

De oudheid van marketing

De Zijderoute was al in de tweede eeuw voor de start van de jaartelling een handelsroute waar karavanen met handelswaar gebruik van maakten. De handelsroute die ongeveer van het huidige Zuidoost-Azië tot het huidige Turkije liep, stelde handelaren in Europa en Azië om handel te verkopen en te ruilen. Daarmee is deze route één van de eerste marketingtools in de moderne zin van het woord: een middel om producten te kunnen verkopen en dus handel te drijven. Reclame borden hadden ze toen nog niet maar hier maakte ze ook gebruik van de stem en grafeerde ze teksten en dingen in bijvoorbeeld een boomstam

We nemen een grote stap in de tijd en komen we aan bij de late middeleeuwen, namelijk boekdrukkunst. Dit was eigenlijk al eerder in Azië was ontdekt, wat pas in de vijftiende eeuw tot grootschalige boekdruk in Europa leidde. Hierdoor werd eigenlijk massa communicatie als eerste mogelijk gemaakt.

Wanneer ontstonden de eerste kranten?

In 1610 kreeg Amsterdam haar eerste Franstalige krant. De nederlandse taal miste toen nog. In 1618 verscheen in Amsterdam de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. als eerste krant in de Nederlandse taal. Dit was een opluchting voor alle lezers van de krant die slecht duits kunnen. Daarna in 1656 werd De Opregte Haarlemsche Courant opgericht, eerst als het weekblad Weeckelijcke Courante van Europa, Deze werd later als dagblad geïntroduceerd. In de Tweede Wereldoorlog ging deze krant samen met het Haarlems Dagblad, en stelt de oudste krant ter wereld te zijn. In 1921 introduceerde De Telegraaf als eerste krant in Nederland een krant met een fotopagina.

Industriële revolutie

Lange tijd was marketing voornamelijk lokaal omdat je natuurlijk nog geen middelen had om dit uit te brengen. Omdat je kleinschalig produceerde en dus ook een kleine doelgroep had. Dat veranderde met de uitvinding van de stoommachine en aansluitend de start van de industriële revolutie. Schaalvergroting en de opkomst van fabrieken zorgden ervoor dat bedrijven steeds massaler producten konden produceren, die uiteraard vermarkt moesten worden.

In deze zelfde tijd gingen de ontwikkelingen snel en werd ook de radio en televisie geïntroduceerd en eind van de 19e eeuw had je ook al de eerste telefoons. De krant was rond deze tijd geen nieuwsmedium meer omdat dit meer door radio en televisie wordt gedaan. Bracht dat weer een hele hoop mogelijkheden om in de krant te adverteren

Marketing: Productplacement

Halverwege de 20e eeuw, werd het principe product placement populair en maakt hollywood hier grootschalig gebruik van in bijvoorbeeld hun films. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om sluikreclame of echte advertenties. Een goed voorbeeld hiervan is de sigaret of een sigaar, deze producten werden door iedereen gebruikt in de film industrie. In de jaren 70 liep zelfs johan cruyff met een sigaret in zijn mond in een commercial.

Meer weten over de geschiedenis van marketing? Binnenkort volgt er een tweede blog

Ga terug naar het overzicht